เกี่ยวกับ

สมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย (Thai Boutique Accommodation Trade Association - TBAA)

ได้รับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมการค้าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

เกี่ยวกับ

สมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย (Thai Boutique Accommodation Trade Association - TBAA)

ได้รับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมการค้าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

เกี่ยวกับ

สมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย (Thai Boutique Accommodation Trade Association - TBAA)

ได้รับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมการค้าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

เกี่ยวกับ

สมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย (Thai Boutique Accommodation Trade Association - TBAA)

ได้รับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมการค้าเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสมาคม

 1. 1. เพื่อส่งเสริมธุรกิจโรงแรมที่พักสไตล์บูติก ให้มีการพัฒนาแนวคิดที่โดดเด่น การให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภทนี้

 2. 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และการช่วยเหลือกัน ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่พักบูติกขนาดเล็ก และขนาดกลางในประเทศไทย และระหว่างประเทศ

 3. 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบาย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน

 4. 4. เพื่อเป็นตัวแทนของธุรกิจโรงแรมที่พักบูติกไทยในการนำเสนอข้อคิดเห็นข้อมูล การเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาแก่สมาชิก

 5. 5. เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการ การตลาดที่มีประสิทธิภาพให้สมาชิก

 6. 6. เพื่อจัดโครงการประกวด Thailand Boutique Awards สำหรับโรงแรมที่พักบูติกขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นประจำต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมธุรกิจนี้ให้มีคุณภาพ มีความโดดเด่น และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเติบโตของธุรกิจที่พักสไตล์บูติก

 1. 1. สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีรสนิยมต้องการพักในที่พักที่มีลักษณะพิเศษของตัวเอง (Character) มีดีไซน์ ความคิดสร้างสรรค์ มีการบอกเล่าเรื่องราว (Storytelling) ได้ประสบการณ์แปลกใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก ไม่ชอบพักโรงแรมใหญ่ หรือโรงแรม Chain

 2. 2. ทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีProductที่หลากหลายมากขึ้น นักท่องเที่ยวมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวกระจายตัวไม่กระจุกในเมืองใหญ่ หรือเมืองท่องเที่ยวเท่านั้น เพราะผู้พักต้องการประสบการณ์แปลกใหม่จากที่พัก ขณะเดียวกันที่พักบูติกขนาดเล็กก็สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือมรดกโลก

 3. 3. ส่งเสริมกลุ่ม start up เพราะที่พักบูติกไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล มีห้องพักเพียงไม่กี่ห้องก็สามารถทำที่พักแนวบูติกได้แล้ว ผู้ประกอบการไม่ต้องสร้างอาคารใหม่เสียด้วยซ้ำ แต่ใช้อาคารหรือบ้านพักเก่ามาปรับปรุงทำใหม่ โดยใส่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรื่องเล่า ให้ประสบการณ์แปลกใหม่แก่ผู้มาพัก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่พักบูติกจำเป็นต้องลงแรง ลงความคิด ใส่ใจในรายละเอียด และมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และต้องมีทิศทางและความรู้ในการบริหารระดับหนึ่ง มิฉะนั้นก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้

คำจำกัดความของ Boutique Hotel

 

ที่พัก (โรงแรมหรือรีสอร์ทหรือเกสเฮ้าส์) ที่มีการบอกเล่าเรื่องราว (Storytelling) ที่มีลักษณะพิเศษ (Character) ของตัวเองด้วยการสื่อสาร Conceptของ Brand หรือเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสถานที่นั้น ๆ หรือ ความหลงใหลในบางสิ่งของเจ้าของที่ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมผ่านการตกแต่ง สถาปัตยกรรม และ interior ไปทั่วทั้ว property ลงไปจนถึงรูปแบบบริการ

“กล่าวกันว่าที่พักบูติคที่ดี จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจด้วย storytelling experiences ให้แก่ผู้มาเยือนได้ด้วย”

 

แนวโน้มของธุรกิจนี้

ที่พักบูติคจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ก่อตั้งได้ไม่ยากมี barriers ที่ต่ำ ลงทุนไม่สูงมากเหมือนโรงแรมทั่ว ๆ ไป ไม่จำเป็นต้องมีอาคารขนาดใหญ่หรือทำเลที่ตั้งใจกลางเมือง หรืออาจจะไม่จำเป็นต้องสร้างอาคารใหม่ด้วยซ้ำ อาจจะแค่เอาตึกแถวหรือบ้านพักเก่ามาตกแต่งใหม่

ที่พักบูติค แข่งขันที่ดีไซน์และการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่

ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพัก คนเดินทางไม่ได้เพราะผ่านมาพัก แต่ตั้งใจมาเพื่อชมความสวยงาม และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ คือ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องสนใจในรายละเอียดและใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปเพื่อสร้างมูลค่าให้กับที่พัก หรือให้ดีกว่านั้น ใส่ passion ลงไปด้วย

ทำเลที่ตั้ง (location)

ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดของธุรกิจนี้ ที่พักบูติคได้ลดความสำคัญนี้ลง โดยนักท่องเที่ยวยอมเดินทางไกลหน่อย ลำบากหน่อย เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากที่พักบูติค หลาย ๆ ครั้งที่พักบูติคก็มีทำเลที่ตั้งห่างไกล เช่น อาจจะต้องนั่งเรือต่อเข้าไปเพื่อให้ถึงที่พัก ก็ได้ถือเป็นเสน่ห์ของที่พักบูติค เพราะประสบการณ์การเดินทาง ถูกผนวกรวมเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการมาพักที่พักบูติค

“ความห่างไกลของทำเลที่ตั้งจะกลายเป็นจุดแข็ง (strength) ไม่ใช่อุปสรรค (weakness) ของที่พักบูติก”

มีส่วนส่งเสริมท่องเที่ยวอย่างไร

สิ่งที่ชัดเจนมากสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว คือภาพการท่องเที่ยวจะมี product ที่หลากหลายมากขึ้น โดยในภาพรวมจะจูงใจให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมากขึ้น เพราะมีตัวเลือกทีดีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปในที่ต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ได้กระจุกในเมืองใหญ่เพียงเท่านั้น อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือมรดกโลกบางแห่ง โรงแรมใหญ่ไม่สามารถไปตั้งอยู่ใน location นั้น ๆ ได้ แต่การเป็นที่พักบูติคขนาดเล็กที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ทำให้ที่พักบูติคอยู่ได้ และลูกค้ายังชื่นชอบมากกว่าเพราะได้พักในที่มีconceptเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ตนตั้งใจมาเที่ยว

ช่วยกลุ่ม start up

การทำที่พักบูติคก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมหาศาล เพราะลูกค้าเป็นกลุ่มสนใจเฉพาะในเรื่องราวของที่พัก/สถานที่ มีห้องพักเพียงไม่กี่ห้องก็สามารถทำที่พักแนวบูติคได้แล้ว หลาย ๆ ครั้ง เราจะเห็นว่า ผู้ประกอบการไม่ต้องสร้างอาคารเองด้วยซ้ำ แต่ใช้อาคารหรือบ้านพักเก่ามาปัดทำใหม่ให้เหมาะสมสำหรับการรับแขก เหตุนี้บวกกับกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ จึงทำให้เกิดที่พัก start up กันมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการที่พักบูติกจำเป็นต้องลงแรง ลงความคิดเห็น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และต้องมีทิศทาง และความรู้ระดับหนึ่ง ในการบริหาร เข้าใจงานบริการ มิฉะนั้นถ้าลงทุนไปก็อาจจะประสบปัญหา เพราะไม่รู้จักตลาด และวิธีการทำตลาด หรือการเงิน และการควบคุมทางบัญชี เพราะหากถามคนทำโรงแรมมาก่อนก็จะรู้ว่าธุรกิจนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่ตาเห็น

คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย

ประจำปี 2561-2562

 

คณะกรรมการ

 1. คุณศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคม

 2. คุณสถาพร สิริสิงห อุปนายก

 3. คุณวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ อุปนายก

 4. คุณพรรษพร หงศ์ลดารมภ์ อุปนายก

 5. คุณปิยะ เทพสุธา เลขาธิการ

 6. คุณพสิน มณีศรี ประชาสัมพันธ์

 7. คุณกันตศม นพวงศ์ ณ อยุธยา นายทะเบียน

 8. คุณดุษฎี ศรีชีวะชาติ เหรัญญิก

 9. คุณกวิศ โกอุดมวิทย์ ปฎิคม

 10. คุณธมลวรรณ หล้าพระบาง กรรมการ

 11. คุณอนุสิทธิ์ สหะโชค กรรมการ

 12. คุณอุกฤษฏ์ วงษ์ทองสาลี กรรมการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ

1. คุณพรศิริ มโนหาญ

อดีตผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ,ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) และที่ปรึกษา/กรรรมการองค์กรภาครัฐอีก 5 แห่ง

2. ผศ. ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์

ประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แห่งประเทศไทย และ Directors and management - Perfect Link Consulting Group

3. รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต

ประธานโครงการนวัตกรรมอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาปนิก

4. อ. วิทวัชช์ เจริญพงศ์

อดีตอุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ABAC และสถาปนิก

5. คุณพิทยา วรัญญาสกุล

รองประธานเจ้าหน้าบริหารสายงาน Credit Card บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTC

6. คุณสัมพันธ์ แป้นพัฒน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย

7. คุณอนวัช บูรพาชน

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการ และผังเมือง